Έργα της ΕΕ

Πιστοποιήσεις

Είμαστε υπερήφανοι κάτοχοι κορυφαίων πιστοποιήσεων του κλάδου.

Επικοινωνία

Και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια της καριέρας σας!

Ενδυνάμωση μέσω της εκπαίδευσης

Το "In Action" είναι αφοσιωμένη με πάθος σε αποτελεσματικές πρωτοβουλίες έργων που βελτιώνουν τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα διαφόρων ομάδων-στόχων. Ο οργανισμός στοχεύει στην ενδυνάμωση διαφορετικών δημογραφικών τμημάτων, όπως οι ενήλικες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, μεταξύ άλλων. Μέσω του έμπειρου προσωπικού της, επιθυμεί να προσθέσει σημαντική αξία στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών στρατηγικών και μαθησιακών προσεγγίσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Καινοτόμες πρωτοβουλίες μάθησης

 Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για την εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, το "In Action" στοχεύει στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών μάθησης και πρακτικών διαδρομών. Ο οργανισμός αφιερώνεται στην ενίσχυση των ατόμων σε διάφορα επίπεδα -τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή- μέσω πρωτοποριακών προσεγγίσεων μάθησης με την παροχή προσαρμοσμένων εργαλείων που εφαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες.

Εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση έργων

Στον τομέα της διαχείρισης και της υλοποίησης έργων, το έμπειρο και ικανό προσωπικό της In Action έχει αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία στον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συμμετοχή σε έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, όπως η κοινωνική ένταξη και οι αναπηρίες, η σύνθεση δημιουργικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, η κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, η απασχολησιμότητα, η διπλή σταδιοδρομία, η καθοδήγηση και η ευημερία.

Ηγεσία της ΕΕΚ για την κοινωνική ανάπτυξη

Ο οργανισμός έχει επικεντρωθεί στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), βρισκόμενος στην πρώτη γραμμή της διαμόρφωσης εκπαιδευτικών εμπειριών που ευθυγραμμίζονται με τις δυναμικές ανάγκες του επαγγελματικού τοπίου. Η δέσμευσή μας στις αρχές της ΕΕΚ είναι στρατηγικά σχεδιασμένη για να ενισχύσει τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα διαφορετικών ομάδων-στόχων.

Καταλύοντας τη θετική αλλαγή

Λειτουργούμε ως κίνητρο για γνώση και αυτοενδυνάμωση. Ελπίζουμε ότι τα έργα μας θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, καλλιεργώντας παράλληλα μια εφευρετική στάση που ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια. Ο στόχος μας εδράζεται βαθιά στην παροχή βοήθειας στην κοινωνία μέσω της ατομικής βοήθειας, στην ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης και προόδου και τελικά στην προετοιμασία των ατόμων για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν. Με αυτή την προσέγγιση, ο οργανισμός στοχεύει να αποτελέσει καταλύτη για την καλή αλλαγή, προκαλώντας ένα κυματιστό αποτέλεσμα που αλλάζει τα παραδείγματα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινότητάς μας.

elEL