Πιστοποιήσεις

Ανακαλύψτε την αριστεία με την In Action, περήφανη κάτοχο κορυφαίων πιστοποιήσεων του κλάδου. Η δέσμευσή μας στην ποιότητα είναι πιστοποιημένη, διασφαλίζοντας ότι θα λάβετε εξαιρετικά προϊόντα/υπηρεσίες που πληρούν και υπερβαίνουν τα πρότυπα του κλάδου.

Πιστοποιητικό GHP (ENG)

Πιστοποιητικό GHP (GR)

Πιστοποιητικό ISO 9001 (ENG)

Πιστοποιητικό ISO 9001 (GR)

Πιστοποιητικό ISO 14001 (ENG)

Πιστοποιητικό ISO 14001 (GR)

Πιστοποιητικό ISO 45001 (ENG)

Πιστοποιητικό ISO 45001 (GR)

Πιστοποιητικό κανόνων υγιεινής (GR)

Υπηρεσίες που παρέχουμε

Η εξειδικευμένη οργάνωσή μας αναπτύσσεται με τη μετάδοση πληροφοριών και τη δημιουργικότητα σε διάφορους τομείς, προκειμένου να σας βοηθήσει στην καριέρα σας.

Σχολή ναυαγοσωστών

elEL