Σχετικά με μας

Πιστοποιήσεις

Είμαστε υπερήφανοι κάτοχοι κορυφαίων πιστοποιήσεων του κλάδου.

Επικοινωνία

Και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια της καριέρας σας!

Σχετικά με το In Action

Η "In Action", που ιδρύθηκε στις 8 Μαρτίου 2018 στο Βόλο της Θεσσαλίας, είναι ένας δυναμικός οργανισμός που έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει τον πολιτιστικό εμπλουτισμό, τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Βρισκόμαστε στην πρωτοπορία της μη τυπικής εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και την κατάρτιση ενηλίκων. Ο οργανισμός μας αναπτύσσεται με τη μετάδοση πληροφοριών και δημιουργικότητας σε διάφορους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τις προσεγγίσεις μη τυπικής μάθησης και την ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ο βασικός μας στόχος

Επιδιώκουμε την προώθηση της γνώσης, των εκπαιδευτικών μεθόδων και των ευκαιριών προκειμένου να συμβάλουμε στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Για να το πετύχουμε αυτό, δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε, να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε ένα δημιουργικό πνεύμα στους ακόλουθους τομείς

» Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Δημιουργούμε επαγγελματικά προγράμματα σπουδών, αναπτύσσουμε νέες μαθησιακές προσεγγίσεις και κατασκευάζουμε εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης. Η στρατηγική μας υποστηρίζεται από καλά ενσωματωμένες πιλοτικές διαδικασίες και μεθόδους ποιοτικής αξιολόγησης.

Η ερευνητική μας ομάδα έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (H2020, Interreg, Erasmus+ κ.λπ.) και περιφερειακές πρωτοβουλίες έργων καινοτομίας (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ). Ο οργανωτικός στόχος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μεγαλύτερου εύρους διεθνών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα ωφελήσουν την ευρύτερη κοινότητα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, εστίαση σε πράσινες και οικολογικές πρακτικές, καθώς και ισχυρή υποστήριξη πληροφορικής.

» Κοινωνική ένταξη & διαπολιτισμικός διάλογος

Προωθούμε την κοινωνική ένταξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο, με έμφαση στα αποκλεισμένα άτομα και ομάδες. Οι προσπάθειές μας αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας, συμβουλών και ευκαιριών.

» Επιχειρηματική νοοτροπία

Προωθούμε δημιουργικές προσεγγίσεις και καινοτόμες πρακτικές για την επιχειρηματική νοοτροπία. Οι πρωτοβουλίες μας αποσκοπούν στην παροχή ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική οξυδέρκεια.

Το In Action έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον στο οποίο η γνώση, η καινοτομία και η ποικιλομορφία συνδυάζονται για να συνθέσουν μετασχηματιστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες που προωθούν την πλήρη ανάπτυξη των ατόμων και των κοινοτήτων.

» Πράσινες πρωτοβουλίες & υποστήριξη

Οι οργανωτικοί στόχοι περιστρέφονται επίσης πέρα από την παραδοσιακή εκπαίδευση και περιλαμβάνουν βιώσιμες πρακτικές και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Υποστηρίζουμε τις πράσινες πρωτοβουλίες σε πολλαπλά επίπεδα για να έχουμε ευεργετική επίδραση, καθώς προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

elEL